Trades Act: Reduction of the Number of Administrative Obligations of Entrepreneurs
Monday, 29 July 2013 08:32

The amendment to the Trades Act, effective as of 30 June 2012, aims at reducing the administrative burden of entrepreneurs by means of reducing their obligations, in particular in three areas:

1. obligation to mark the entrepreneur’s establishments with the identification number – this obligation ceases to apply with the effectiveness of the amendment, which means that entrepreneurs will no longer be obliged to mark their establishments with their identification number or to use the identification number in common business relations. The trade licensing authority will assign the identification number to each establishment, but it will be intended for statistical purposes only;

2. obligation to notify changes of the entrepreneur’s data to authorities – through the municipal Trade Licensing Authority, the persons carrying out business on the basis of a trade license may file a notification also to other state administration authorities, e.g. tax authority, social security administration authority, labour office, or health insurance company;

3. obligation to notify a change of the address of business occurring simultaneously with a change of the entrepreneur’s residence, if both addresses are the same – if the entrepreneur expresses their wish to automatically change the place of business upon the change of their residence, this obligation will no longer apply.

 

Advokátní kancelář

Advokátní kancelář KVAPIL & ŠULC sídlí na Národní třídě v Praze 1 a poskytuje právní služby společnostem i ostatním právnickým a fyzickým osobám. Advokátní kancelář zajišťuje svým klientům poradenství ve všech právních odvětvích, zejména se však specializuje na poskytování služeb v oblastech obchodního a občanského práva. Díky znalostem a zkušenostem jednotlivých členů a spolupracovníků kancelář rovněž nabízí poradenství v oblasti evropského práva a práva mezinárodního obchodu.