Publications PDF Print E-mail


Publications and lectures of KVAPIL & ŠULC:


Kvapil, P.: Loss of Confidence as a Reason for Immediate Termination of Employment Contract? (TRADE NEWS. Magazine of association of small and medium enterprises and sole traders CR. 4/2017, p. 94-95.)

Šulc, R.: Let the light shine on real proprietors (TRADE NEWS. Magazine of association of small and medium enterprises and sole traders CR. 3/2017, p. 80-81.)

Kvapil, P.: Employees elect Supervisory board again. We still have to wait for a comprehensive amendment to the Business Corporation Act (TRADE NEWS. Magazine of association of small and medium enterprises and sole traders CR. 2/2017, p. 82-83.)

Šulc, R.: First amendment to the Civil Code is here (TRADE NEWS. Magazine of association of small and medium enterprises and sole traders CR. 2/2017, p. 74-75.)

Kvapil, P.: Buying a real estate? You´ll pay the tax on the acquisition of immovable property (TRADE NEWS. Magazine of association of small and medium enterprises and sole traders CR. 6/2016, p. 76-77.)

Šulc, R: New Act on Public Procurement: Dangerous Simplification? (TRADE NEWS. Magazine of association of small and medium enterprises and sole traders CR. 5/2016, p. 70-71.)

Kvapil, P.: Do You Cooperate with Public Bodies? The Act on Agreement Register Applies to You! (TRADE NEWS. Magazine of association of small and medium enterprises and sole traders CR. 4/2016, p. 97-98.)

Šulc. R.: Are you entering into a contract? Check how it can be assigned (TRADE NEWS. Magazine of association of small and medium enterprises and sole traders CR. 3/2016, p. 88-83.)

Kvapil, P.: Isn´t it time to protect entrepreneurs before consumers or Do you know that entrepreneurs can pay to millions in fines? (TRADE NEWS. Magazine of association of small and medium enterprises and sole traders CR. 2/2016, p. 78-79.)

Kvapil, P.: Arrha is not the deposit or Do you really know the meaning of new terms? (TRADE NEWS. Magazine of association of small and medium enterprises and sole traders CR. 1/2016, p. 74-75.)

Šulc, R.: We recommend to eliminate duality or Transfer isn’t always the same. (TRADE NEWS. Magazine of association of small and medium enterprises and sole traders CR. 6/2015, p. 72-73.)

Kvapil, P.: Obligation is a legal bond; do you really know who are you in a contractual relation with? (TRADE NEWS. Magazine of association of small and medium enterprises and sole traders CR. 5/2015, p. 72-73.)

Šulc, R.: Surface withdrew soil, the situation can be solved by building right (TRADE NEWS. Magazine of association of small and medium enterprises and sole traders CR. 4/2015, p. 84-85.)

Šulc, R.: Don't get surprised by a family enterprise (TRADE NEWS. Magazine of association of small and medium enterprises and sole traders CR. 3/2015, p. 72-73.)

Kvapil, P.: Executive service agreement under the Business Corporations Act or Do you not execute the function for free? (TRADE NEWS. Magazine of association of small and medium enterprises and sole traders CR. 2/2014, p. 76-77.)

Kvapil, P.: You can also lease something that is not existing yet or News in the bussiness lease of non-residential premises. (TRADE NEWS. Magazine of association of small and medium enterprises and sole traders CR. 6/2014, p. 68-69.)

Šulc, R.: Discover new possibilities of asset management. (TRADE NEWS. Magazine of association of small and medium enterprises and sole traders CR. 5/2014, p. 74-76.)

Kvapil, P.: News in the field of real estates or Get a guard dog. (TRADE NEWS. Magazine of association of small and medium enterprises and sole traders CR. 3/2014, p. 64-65.)

Kvapil, P.: On contracts by novelty or Enter into a contract and you do not have to notice this. (TRADE NEWS. Magazine of association of small and medium enterprises and sole traders CR. 2/2014, p. 62-64.)

Šulc, R.: Do not forget about changes of Memorandum and Articles of Association. (TRADE NEWS. Magazine of association of small and medium enterprises and sole traders CR. 1/2014, p. 52-53.)

Šulc, R.: Postavení věřitele v soukromoprávních vztazích. (The Status of a Creditor in Private Law Relations) (JURIDIKUM. PF UK 2000.) 

Smutný, P., Šulc, R.: Pomalé bankroty přinášejí velké ztráty. (Slow Bankruptcies Bring Big Losses.) (Hospodářské noviny, 31 December 1999) 

Šulc, R.: Novelizace obchodního zákoníku. (Amendments to the Commercial Code) (Informační list HST. Obchodní komora Švýcarsko - Česká republika. VI/2000. Česko-německá verze. /Information Bulletin of HST. The Chamber of Commerce Switzerland - Czech Republic. VI/2000. A Czech-German version./) 

Šulc, R.: Způsoby přeměn společnosti podle novely obchodního zákoníku. (Methods of Transformation of a Company according to the Amended Commercial Code) (Informační list HST. Obchodní komora Švýcarsko - Česká republika. I/2001, Česko-německá verze. /Information Bulletin of HST. The Chamber of Commerce Switzerland - Czech Republic. I/2001. A Czech-German version./) 

Šulc, R.: Nájem podniku podle novely obchodního zákoníku - 1.část. (Lease of an Enterprise according to the Amended Commercial Code - Part 1.) (Informační list HST. Obchodní komora Švýcarsko - Česká republika. II/2001, Česko-německá verze. /Information Bulletin of HST. The Chamber of Commerce Switzerland - Czech Republic. II/2001. A Czech-German version./) 

Šulc, R.: Nájem podniku podle novely obchodního zákoníku - 2.část. (Lease of an Enterprise according to the Amended Commercial Code - Part 2.) (Informační list HST. Obchodní komora Švýcarsko - Česká republika. II/2001, Česko-německá verze. /Information Bulletin of HST. The Chamber of Commerce Switzerland - Czech Republic. II/2001. A Czech-German version./) 

Mezinárodní dny daňových právníků. Praha 8. - 9.5.2003. (International Days of Tax Lawyers. Prague, 8-9 May, 2003)
Pořadatel: Německá advokátní komora. (Organizer: The German Chamber of Advocates.) 
Šulc, R.: Právní aspekty podnikání zahraničních osob v České republice. (Legal Aspects of Business of Foreign Persons in the Czech Republic.) 
Šulc, R.: Aktuální otázky pracovního práva. (Current Issues of Labour Law.) 
(The texts of the lectures above in the Czech-German version are available in the secretariat of our law firm.)

 

Advokátní kancelář

Advokátní kancelář KVAPIL & ŠULC sídlí na Národní třídě v Praze 1 a poskytuje právní služby společnostem i ostatním právnickým a fyzickým osobám. Advokátní kancelář zajišťuje svým klientům poradenství ve všech právních odvětvích, zejména se však specializuje na poskytování služeb v oblastech obchodního a občanského práva. Díky znalostem a zkušenostem jednotlivých členů a spolupracovníků kancelář rovněž nabízí poradenství v oblasti evropského práva a práva mezinárodního obchodu.