Zastupování v soudním a rozhodčím řízení 

Komplexní zastupování fyzických a právnických osob ve všech druzích občanského soudního řízení, jakož i rozhodčího řízení (arbitráže) včetně řízení s mezinárodním prvkem a díky spolupráci se zahraničními advokáty i zastupování před zahraničními jurisdikcemi (SRN, Itálie, Portugalsko, Rakousko, Velká Británie, USA).

Specializace na vymáhání pohledávek, společenstevní spory, spory z nekalé soutěže a ochranných známek, směnečné a šekové řízení, zastupování v řízení před obchodním rejstříkem, spory ohledně nemovitostí, spory ve věcech ochrany osobnosti, pracovně-právní spory, konkurzní spory, zastupování v rámci exekučního řízení, správní soudnictví, zastupování v rozhodčím řízení; zastupování v trestním řízení o hospodářských trestných činech, zastupování před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku. 

 

 

Advokátní kancelář

Advokátní kancelář KVAPIL & ŠULC sídlí na Národní třídě v Praze 1 a poskytuje právní služby společnostem i ostatním právnickým a fyzickým osobám. Advokátní kancelář zajišťuje svým klientům poradenství ve všech právních odvětvích, zejména se však specializuje na poskytování služeb v oblastech obchodního a občanského práva. Díky znalostem a zkušenostem jednotlivých členů a spolupracovníků kancelář rovněž nabízí poradenství v oblasti evropského práva a práva mezinárodního obchodu.