Smluvní právo

Příprava všech druhů a typů smluv, především z oblasti obchodního a občanského práva s důrazem na zajištění právního postavení klienta, zejména:

 

- kupní a darovací smlouvy;

- smlouvy o převodu nemovitostí;

- bankovní a úvěrové smlouvy;

- smlouvy o dílo a veškerá smluvní dokumentace z oblasti stavebnictví;

- nájemní smlouvy;

- smlouvy mandátní, zprostředkovatelské a smlouvy o obchodním zastoupení;

- zasilatelské a přepravní smlouvy;

- licenční smlouvy;

- autorské smlouvy a smlouvy z oblasti práva duševního vlastnictví;

- smlouvy o prodeji podniku;

- smlouvy o cenných papírech;

- smlouvy o sdružení (konsorcium) a tichém společenství;

- směnky, šeky;

- nepojmenované smlouvy dle konkrétního skutkového stavu.

 

 

Komplexní právní poradenství a zastupování při jednáních (i v cizím jazyce) v oblasti mezinárodního smluvního práva.

 

 

 

 

Advokátní kancelář

Advokátní kancelář KVAPIL & ŠULC sídlí na Národní třídě v Praze 1 a poskytuje právní služby společnostem i ostatním právnickým a fyzickým osobám. Advokátní kancelář zajišťuje svým klientům poradenství ve všech právních odvětvích, zejména se však specializuje na poskytování služeb v oblastech obchodního a občanského práva. Díky znalostem a zkušenostem jednotlivých členů a spolupracovníků kancelář rovněž nabízí poradenství v oblasti evropského práva a práva mezinárodního obchodu.