Hospodářská soutěž

Právní poradenství v oblasti soutěžního práva a práva hospodářské soutěže, zejména:

- kartelové dohody a individuální/ blokové výjimky;

- monopoly a zneužívání dominantního postavení;

- spojování soutěžitelů;

- právo nekalé soutěže;

- zastupování v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a soudních řízeních.

 

 

 

 

Advokátní kancelář

Advokátní kancelář KVAPIL & ŠULC sídlí na Národní třídě v Praze 1 a poskytuje právní služby společnostem i ostatním právnickým a fyzickým osobám. Advokátní kancelář zajišťuje svým klientům poradenství ve všech právních odvětvích, zejména se však specializuje na poskytování služeb v oblastech obchodního a občanského práva. Díky znalostem a zkušenostem jednotlivých členů a spolupracovníků kancelář rovněž nabízí poradenství v oblasti evropského práva a práva mezinárodního obchodu.