Právo společností a družstevní právo

Komplexní právní poradenství v oblasti práva obchodních společností (akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost), zejména:

- zakládání společností,

- akvizice a zahájení podnikání zahraničních investorů v České republice a tuzemských osob v zahraničí,

- příprava a organizace valných hromad,

- zvýšení a snížení základního kapitálu,

- přeměny společností včetně fúzí a dalších transformací společností,

- zrušení a likvidace společností,

- koncernové a kartelové právo.

Ve vztahu tuzemského práva k právu evropské unie zajišťování agendy ohledně evropských společností a evropského hospodářského zájmového sdružení.

Komplexní poradenství v oblasti družstevního práva.

 

 

 

Advokátní kancelář

Advokátní kancelář KVAPIL & ŠULC sídlí na Národní třídě v Praze 1 a poskytuje právní služby společnostem i ostatním právnickým a fyzickým osobám. Advokátní kancelář zajišťuje svým klientům poradenství ve všech právních odvětvích, zejména se však specializuje na poskytování služeb v oblastech obchodního a občanského práva. Díky znalostem a zkušenostem jednotlivých členů a spolupracovníků kancelář rovněž nabízí poradenství v oblasti evropského práva a práva mezinárodního obchodu.