Ochrana osobnosti, goodwill 

Komplexní právní poradenství v oblasti práva na ochranu osobnosti fyzických osob včetně:

 

- uplatňování náhrady škody;

- uplatňování morální i peněžité satisfakce;

- uplatňování práva na zdržení se a odstranění protiprávního jednání;

- zastupování fyzických osob v občanskoprávním řízení;

- zastupování fyzických osob v trestním řízení;

- ochrana podle tiskového zákona;

- ochrana osobních údajů. 

 

Poradenství a zastupování právníckých osob při ochraně jejich dobré pověsti (goodwill).

 

 

Advokátní kancelář

Advokátní kancelář KVAPIL & ŠULC sídlí na Národní třídě v Praze 1 a poskytuje právní služby společnostem i ostatním právnickým a fyzickým osobám. Advokátní kancelář zajišťuje svým klientům poradenství ve všech právních odvětvích, zejména se však specializuje na poskytování služeb v oblastech obchodního a občanského práva. Díky znalostem a zkušenostem jednotlivých členů a spolupracovníků kancelář rovněž nabízí poradenství v oblasti evropského práva a práva mezinárodního obchodu.