Právo duševního vlastnictví

Komplexní právní poradenství týkající se zejména:

 

- práva ochranných známek;

- patentového práva (vynálezy a užitné vzory);

- průmyslových vzorů;

- autorského práva;

- práva výkonných umělců;

- počítačového práva a práva IT technologií;

- práva komunikačních technologií;

- zastupování v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví;

- zastupování  v soudních řízeních.

 

 

Advokátní kancelář

Advokátní kancelář KVAPIL & ŠULC sídlí na Národní třídě v Praze 1 a poskytuje právní služby společnostem i ostatním právnickým a fyzickým osobám. Advokátní kancelář zajišťuje svým klientům poradenství ve všech právních odvětvích, zejména se však specializuje na poskytování služeb v oblastech obchodního a občanského práva. Díky znalostem a zkušenostem jednotlivých členů a spolupracovníků kancelář rovněž nabízí poradenství v oblasti evropského práva a práva mezinárodního obchodu.