Právo cenných papírů a kolektivní investování

Komplexní  poradenství v oblasti práva cenných papírů a kolektivního investování sestávající zejména z právní pomoci ohledně:

- vydávání a emitování cenných papírů (akcie, dluhopisy, podílové listy, poukázky, směnky, šeky);

- přeměn podoby cenných papírů;

- smluv o cenných papírech (převodní a obstaravatelské smlouvy, smlouvy o úschově a správě, zástava cenných papírů);

- směnek a šeků;

- práva investičních společností a fondů;

- řízení před Komisí pro cenné papíry.

 

Advokátní kancelář

Advokátní kancelář KVAPIL & ŠULC sídlí na Národní třídě v Praze 1 a poskytuje právní služby společnostem i ostatním právnickým a fyzickým osobám. Advokátní kancelář zajišťuje svým klientům poradenství ve všech právních odvětvích, zejména se však specializuje na poskytování služeb v oblastech obchodního a občanského práva. Díky znalostem a zkušenostem jednotlivých členů a spolupracovníků kancelář rovněž nabízí poradenství v oblasti evropského práva a práva mezinárodního obchodu.