Mezinárodní právo soukromé

 

Specializace na právní poradenství v právních vztazích s mezinárodním prvkem, zejména:

 

- obchodní smlouvy s mezinárodním prvkem,

- právo mezinárodního obchodu,

- mezinárodní obchodní zvyklosti,

- mezinárodní vykládací pravidla,

- formulářové smlouvy a obchodní podmínky,

- zajištění práv v mezinárodním obchodním styku,

- občanské, rodinné a pracovní právo s mezinárodním prvkem,

- zastupování v zahraničí a před arbitrážními orgány.

 

 

Advokátní kancelář

Advokátní kancelář KVAPIL & ŠULC sídlí na Národní třídě v Praze 1 a poskytuje právní služby společnostem i ostatním právnickým a fyzickým osobám. Advokátní kancelář zajišťuje svým klientům poradenství ve všech právních odvětvích, zejména se však specializuje na poskytování služeb v oblastech obchodního a občanského práva. Díky znalostem a zkušenostem jednotlivých členů a spolupracovníků kancelář rovněž nabízí poradenství v oblasti evropského práva a práva mezinárodního obchodu.