Evropské právo

Advokátní kancelář KVAPIL & ŠULC poskytuje komplexní poradenství v oblasti práva evropské unie. 

Příkladný přehled poskytovaných právních služeb v oboru evropského práva:

- evropské kartelové právo a řízení o výjimkách;
- právo státních podpor;
- právo nekalé soutěže, soutěžní právo a
právo veřejných zakázek;
- evropské soukromé právo (evropské ochranné známky, evropské společnosti);
- právní poradenství v oblasti evropského zemědělství (žádosti o přímé platby, vývozní náhrady);
- sociální zabezpečení občanů EU;
- právní a obchodní vztahy ke státům stojícím mimo EU;
- soudnictví a řízení u Evropského soudního dvora v Haagu.

 

 

 

Advokátní kancelář

Advokátní kancelář KVAPIL & ŠULC sídlí na Národní třídě v Praze 1 a poskytuje právní služby společnostem i ostatním právnickým a fyzickým osobám. Advokátní kancelář zajišťuje svým klientům poradenství ve všech právních odvětvích, zejména se však specializuje na poskytování služeb v oblastech obchodního a občanského práva. Díky znalostem a zkušenostem jednotlivých členů a spolupracovníků kancelář rovněž nabízí poradenství v oblasti evropského práva a práva mezinárodního obchodu.