Identifikace skutečných majitelů právnických osob
Pondělí, 17 Červenec 2017 00:00

Dne 1. ledna 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která podle požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/849 zavádí do českého právního řádu povinnost vést a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečných majitelů právnických osob, tedy fyzických osob, které mají – ať už právně nebo fakticky – v právnické osobě rozhodující vliv. Od 1. ledna 2018 bude zřízena evidence údajů o skutečných majitelích, která bude vedena rejstříkovým soudem. Do této evidence bude každá právnická osoba povinna nechat zapsat požadované údaje, například jméno, rodné číslo, státní příslušnost nebo postavení skutečného majitele v rámci právnické osoby.
Popsané problematice se věnuje článek JUDr. Roberta Šulce, Ph.D.

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 1 z 44

Advokátní kancelář

Advokátní kancelář KVAPIL & ŠULC sídlí na Národní třídě v Praze 1 a poskytuje právní služby společnostem i ostatním právnickým a fyzickým osobám. Advokátní kancelář zajišťuje svým klientům poradenství ve všech právních odvětvích, zejména se však specializuje na poskytování služeb v oblastech obchodního a občanského práva. Díky znalostem a zkušenostem jednotlivých členů a spolupracovníků kancelář rovněž nabízí poradenství v oblasti evropského práva a práva mezinárodního obchodu.