Advokátní kancelář KVAPIL & ŠULC

Advokátní kancelář KVAPIL & ŠULC sídlí na Národní třídě v Praze 1 a poskytuje právní služby společnostem i ostatním právnickým a fyzickým osobám. 

Advokátní kancelář zajišťuje svým klientům poradenství ve všech právních odvětvích, zejména se však specializuje na poskytování služeb v oblastech obchodního a občanského práva. Díky znalostem a zkušenostem jednotlivých členů a spolupracovníků kancelář rovněž nabízí poradenství v oblasti evropského práva a práva mezinárodního obchodu. 

Advokátní kancelář KVAPIL & ŠULC úzce spolupracuje s účetními a daňovými poradci, auditory, znalci a notáři, což jí umožňuje poskytovat komplexní služby zohledňující všechny aspekty jednotlivých transakcí. V rámci právního poradenství je brán vždy zřetel na posouzení daňových a finančních dopadů jednotlivých případů. 

Advokátní kancelář KVAPIL & ŠULC zastupuje klienty z České republiky i ze zahraničí a právní služby poskytuje v českém, anglickém a německém jazyce.

 

Advokátní kancelář

Advokátní kancelář KVAPIL & ŠULC sídlí na Národní třídě v Praze 1 a poskytuje právní služby společnostem i ostatním právnickým a fyzickým osobám. Advokátní kancelář zajišťuje svým klientům poradenství ve všech právních odvětvích, zejména se však specializuje na poskytování služeb v oblastech obchodního a občanského práva. Díky znalostem a zkušenostem jednotlivých členů a spolupracovníků kancelář rovněž nabízí poradenství v oblasti evropského práva a práva mezinárodního obchodu.